Brazilska điuđica
Prezentacija će se vršiti u subotu, 26. maja 2007. godine, na platou kod glavne tribine u 19.20.

Data/Images/shooto_s.jpg

Shooto klub "Despot Stefan" nastao je u Beogradu u jesen 2004. godine, sa idejom buđenja svesti o sportu i zdravom životu kod omladine i starijih.

BJJ (Brasilian Jiu Jitsu) je u Srbiju došao sa Žerjal Jovom kao pionirom ovog sporta u nas. Zahvaljujući sportskom duhu nacije srpske, BJJ u Srbiji, kao obavezna veština slobodnog borenja, doživljava procvat i otvara se nekoliko BJJ i SHOOTO klubova:

  • "Hajduk"- Kula, Dejan Tešić;
  • "Beograd"- Beograd, Jovan Milićević;
  • "Dušan Silni"- Beograd, Jovan Manojlović;
  • među njima i Shooto klub "Despot Stefan" u gore navedenom sastavu.
Vesti
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS