Mačevanje

Subota, 26. maj
18.35, plato kod glavnih tribina


U okviru programa biće predstavljene tri discipline: sablja, mač i floret. Demonstriraće se borbe u okviru sva tri oružja, a demonstratori će biti priključeni na aparat za registraciju boda, kao na takmičenjima.

Gledaoci će biti upoznati i sa istorijskim činjenicama vezanim za ovaj sport.


Data/Images/mac_02_s.jpg

Data/Images/mac_01_s.jpg

Vesti
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS