Orijentiring

Petak, 25. maj, subota, 26. maj i nedelja, 27. maj 2007. od 16.00


Organizatori promocije: Orijentiring Savez Srbije (www.orijentiring.org.yu), Orijentiring Savez Beograda, PU Maslačak Beograd, OT Rtanj Beograd.

Cilj: Prezentacija orijentiringa kao zanimljiv i različit način za upražnjavanje sportskih aktivnosti i predstavljanje orijentiringa kao sporta različitih vidova i disciplina.

Opis aktivnosti: Na samom ulazu na Adu, na prevlaci, biće organizovan poligon koji će pružiti mogućnost za takmičenja u Lavirint i Mikro orijentaciji, kao i noćnog takmičenja u score orijentiringu.

Lavirint orijentiring se organizuje tako sto sa dva dijagonalno suprotna ugla kreću takmičari i koji imaju na malom prostoru postavljene kontrolne tačke po sistemu "lika u ogledalu". Samo takmičenje se obavlja na eliminaciju, u više krugova. U toku svakog kruga se pravi novi zameštaj kontrolnih tačaka. Za overu kontrola se koristi SI (sport ident) chip koji registruje prolazna vremena overe svake kontrolne tačke i koji se očitava prilikom dolaska u cilj.

Mikro orijentiring se organizuje na prostoru 200x300 metara, sa obiljem postavljenih kontrola, a samo deo njih je ucrtan na kartu. Takmičar treba da uz znanje orijentiringa pronađe koje su njegove i da samo njih overi. Pobednik je onaj ko u najkraćem roku pronađe svoje tačke, bez greške.

Noćni score orijentiring bi se organizovao sa početkom u 22.30 u subotu uveče, i odvijao bi se na prostoru Ade Ciganlije sa obe strane, tako da ne bi narušavao zonu Golf igrališta. Start je masovan - svi takmičari startuju u istom terminu i sve kontrole su ucrtane u kartu, bez unapred zadatog redosleda, osim jedne koja je zadata kao poslednja pred ciljem. Takmičar treba da po sopstvenom iskustvu i proceni izabere redosled obilaska, ali je dužan da pronađe sve kontrole. Pobednik je onaj ko prvi dođe u cilj, sa svim overenim kontrolnim tačkama.

Svi događaji bi se organizovali u petak popodne, subotu popodne i nedelju popodne, osim noćnog orijentiringa, koji bi se organizovao u subotu uveče.


Osobe za kontakt za organizaciju ove manifestacije:

Milovan Marković
065-2683-685
mmika61@hotmail.com

Jelić Dobrica
063-9276-074
sezanaj@eunet.yu

Vesti
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS