Padobranstvo

Subota, 27. maj 2007. godine

14.00, plato kod bandžija


Padobranci će svu spektakularnost ovog sporta predstaviti u subotu, 26. maja 2007. godine. Lokacija: plato kod bandžija.


Data/Images/padobran_01_s.jpg

Data/Images/padobran_02_s.jpg

Vesti
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS