Tradicionalni aikido

Prezentacija će se održati u subotu, 26. maja u 18.20 i nedelju, 27. maja u 16.45, na platou kod glavnih tribina.

www.aikido-beograd.com


"U aikidou, zahvaljujući principu nenapadanja, odsustvu takmičenja, kao i celokupnom prilazu borbi kao najprimitivnijem načinu rešavanja sukoba, na površinu izlaze sve one pozitivne odlike čovekove ličnosti koje se nazivaju vrlinama. Agresivnost koja postoji kod čoveka kao posledica njegovog otuđenja, na treninzima aikidoa se razrešava i vremenom se oslobađa njenog otrovnog prisustva. Kada se na njeno mesto useli saosećanje i ljubav, tada možemo videti da smo krenuli putem harmonije duha."

Jovica Stanojević (1952-1984), jedan od osnivača Aikidoa u bivšoj Jugoslaviji

Aikido: Kratka etimologija

Reč AIKIDO (合気道) sastavljena je od tri sino-japanska ideograma:

  • AI označava harmoniju ili mešanje,
  • KI označava univerzalnu životnu silu ili eteričnu energiju univerzuma, i
  • DO označava put ili stazu i može imati značenje načina, odnosno života.

Otuda, iz brojnih nijansi izdvaja se značenje: način života u harmoniji sa prirodnim životnim silama univerzuma.

Data/Images/ai_no1.jpg

AI se može shvatiti kao krov koji pruža zaklon drugim dvema komponentama.

Horizontalna linija je broj "jedan" i označava, takođe, zasebnu jedinicu.

Kvadrat je u početku bio krug, koji se upotrebljavao i kao oznaka za grupu. Ideogram je slika jedne porodice u svojoj kući.

Otuda, on se može tumačiti kao "uskladiti se" ili "mešati se" harmonično, poput članova porodice pod istim krovom.

Data/Images/ki.jpg KI ima dva dela. Gornji deo prikazuje tri linije, koje su se ranije vertikalno dizale od napred ulevo, što predstavlja stablo koje raste iz tla. Bez donjeg dela, ova figura je "slika" stabla koje izrasta iz vode ili zemlje. Donji deo je karakter za pirinač i predstavlja zrna sakupljena oko centralnog stabla. Za stare Kineze, para koja se diže iz kuvanog pirinča predstavlja samu suštinu života, jer je smrt neminovna bez ovog "daha života". Vremenom se značenje proširilo, pa je KI postao simbol vitalnosti ili snage, i počeo se koristiti u rečima koje se odnose na volju, nameru i suštinu. U orijentalnoj filozofiji, on predstavlja osnovnu energiju stvaranja, energiju koja prožima univerzum, samu silu života.
Data/Images/do.jpg DO takođe ima dva dela. Desna polovina prikazuje dve linije preko treće, možda oči i usta. Donja figura je karakter za "sopstvo". Kada se koristi samostalno, ova kombinovana figura je slika glave koja je sa telom spojena "vratom". Vijugava linija dugog repa sa leve strane zapravo je karakter za stopalo. Celovit karakter, otuda, prikazuje vrat poduprt stopalima. "Vrat ide niz put sa stopalima" je priča koju deca koriste da bi zapamtila značenje ovog karaktera. Kada se karakter počeo koristiti u filozofiji, dobio je smisao uzimanja sudbine u sopstvene ruke i posvećivanja života određenom putu ili profesiji. Preko hiljadu godina ova se reč koristi kao simbol sveobuhvatnosti puta religiozne ili moralne posvećenosti – izabranog "načina života".

Aikido klub Motoryu

Aikido klub Motoryu predstavlja organizaciju čiji se stil aikidoa zasniva na korenima tendoryu stila. Direktor organizacije Ivo Jovović je majstor VII dana u aikidou i III dana u džiu-džici. Kao najbolji učenik poslednjeg Uchi Dechija Moriheja Ueshibe, nakon tridesetpetogodišnjeg iskustva u borilačkim veštinama, I. Jovović vodi školu motoryu stila, koju odlikuje visok nivo stručnosti i znanja trenera, pa je samim tim čini jednom od najprepoznatljivijih škola u regionu. Treninzi su otvoreni za sve polaznike bez obzira na starosno doba, pa i za decu od četiri godine.


Data/Images/motosolo1_s.jpg

Aikido klub Motoryu

Šumatovačka 85a
11000 Beograd
tel/fax: 011 24 33 596
mob: 065 80 43 400
mob: 064 14 28 989
mob: 064 19 94 512
mail: motoryu@sbb.co.yu

 

 

 

Vesti
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS